Utredningar & behandlingar

Utredningar & Behandlingar

Värmlands Urologiska tar hand om patienter med sjukvårdsförsäkring.

Vi har avtal med de flesta på marknaden förekommande försäkringsbolag.

Här finns samlat kort information om de utredningar och behandlingar som vi

på Värmlands Urologiska genomför;

Prostatacancer.


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och den cancer som har flest dödsfall. Genom ett PSA-blodprov kan man få hjälp att hitta prostatacancer i ett tidigt skede.

Ett förhöjt värde skall utredas enligt Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer.


Man genomför då

 • Ett urologsopecifikt PSA-blodprov för att finna PSA-kvot
 • Läkaren känner prostata via andtarmen.
 • Man utför ultraljud via andtarmen
 • Man kan efter bedövning genomföra vävnadsprovtagning via äntarmen
 • I vissa fall behöver magnetröntgen utföras

All denna utredning kan utföras hos oss på Värmlands urologiska och Aleris Röntgen i Samma hus

Tidigdiagnostik kan dramatiskt miska risken för död i prostatacancer.

Vattenkastningsproblem.


Vattenkastningsbesvär hos en man kan ta sig många uttryck och vara ett symptom på många olika bakomliggande förändringar och sjukdomar.

Det kan vara ett

 • led i ett normalt åldrande med en helt godartad förstoring av prostatakörtel
 • första tecken på en prostatacancer under utveckling
 • symptom på en rubbning av blåsans funktion i samband med en neurologisk åkomma eller en lokal inflammation i urinblåsan
 • symptom vid sjukliga förändringar i urinblåsan, såsom tumör

Vattenkastningsbesvär förekommer även vid urinvägsinfektioner och sten i urinblåsan.

Vattenkastningsbesvär ska alltid utredas grundligt

Blod i urinen.

 

Synligt blod i urinen kan ha flera orsaker, men skall alltid betraktas som ett alarmerande symtom och skall alltid utredas.

Det kan vara olika förklaringar till blod i urinen såsom:

 • infektion i urinvägarna
 • Stenar i urinvägarna
 • Inflammantioner eller sår i urinvägarna
 • Njurtumör
 • Tumör i urinblåsan eller urinledare
 • Tumör i prostata

 

För personer över 50 år rekommenderas ett standardiserat vårdförlopp med mycket snabb utredning.

Pung.


Besvär i pung såsom smärtor eller knölar behöver undersökas.

Orsaker kan vara:

 • Testikelvridning
 • Testikelcancer
 • Vattenbråck
 • Inflammation i bitestikel
 • Cystor i bitestikel

Förutom klinisk undersökning utförs även ultraljudsundersökningImpotens.


Impotens har många orsaker men glädjande nog goda behandlingsalternativ.

Vi utreder först:

 • Klassning av problemet med enkät
 • Rök- och kostvanor
 • Vikt och Kärlstatus och undersökning av testiklarna
 • Labprover
 • Läkemedelsgenomgång

Behandling kan bestå av olika former av läkemedel och tekniska hjälpmedel.


Ultraljudsundersökning.


Ultraljud används för olika ändamål:

 • Undersöka prostata för att se form och storlek
 • för att ge ultraljudsvägledd bedövning
 • Ta riktade och systematiska värnadsprover
 • Bedöma testiklars vävnad och storlek
 • bedöma vattenbråck

Själva ultraljudsförfarandet är smärtfritt men kan upplevas som lite obehagligt om man går in via ändtarmen. Bedövning och även provtagning kan kännas något.


Röntgenundersökningar.

 

Olika former av röntgenundersökningar används:

 • Magnetröntgen (MR) är bra att undersöka prostatacancerspridning till skelett
 • Biparametrisk MR prostata används för att bedöma om det finns något fokus av misstänkt prostatacancer och om den spridit sig lokalt eller till lymfkörtlar
 • Datortomografi används vid utredning av urinvägarna för att finna tumörer eller stenar och bedöma funktion

 

Värmlands Urologiska samarbetar med Aleris, som har en avancerad magnetröntgen i samma hus som Klarälvskliniken.

 

 

Cystoskopi.


Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan.

En cystoskopi kan man behöva genomgå om man till exempel har blod i urinen, urinläckage eller om det gör ont när man kissar.

Undersökningen kan visa om man har sjukdomar som till exempel urinvägsinfektion, sten i urinblåsan eller urinblåsecancer.

Symptom från urinvägarna är mycket vanliga hos både män och kvinnor. Vid undersökningen för läkaren in ett så kallat cystoskop i urinröret. Cystoskopet fungerar ungefär som en smal slang med belysning och kamera. Den är ofta kopplad till en bildskärm som visar urinrörets och urinblåsans insida.

Operation.

 

Vi utför urologiska operationer i lokalbedövning

 • Förhud
 • Bitestikel
 • Vattenbråck
 • Sterilisering
 • Cystor i bitestikel

Vi utför ENDAST  operationer av medicinska skäl, ej av kulturella eller religiösa skäl.