Kunskapsbanken

Stockholm3-testet.

 

Detta blodprov kombinerar fem proteinmarkörer med över 200 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande prostatacancer. Används framför allt inför eventuellt beslut om biopsi.

Snart kan vi ordna Stockholm3-test!

Läs mer: https://sthlm3.se/sthlm3-testet/

PSA.


PSA är ett protein som normalt finns hos män, produceras i prostatakörteln och har med fortplantningen att göra. Ett måttligt förhöjt PSA har ofta godartad prostataförstoring som orsak men kan även bero på en prostatacancer under uppsegling.

PSA-nivåer får ställas i relation dels till prostatastorlek, dels till ett underprov som heter fritt PSA för att bedöma om det finns skäl att ta vävnadsprover.

Läs mer: www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3334
Om PSA-prov.

 

Denna broschyr innehåller information för män som funderar på att göra en hälsokontroll med PSA-prov för att minska sin risk att drabbas av allvarlig prostatacancer. Broschyren beskriver de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov, och ger underlag för en personlig värdering av dessa.

Ladda ner broschyr:

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19489/2014-8-4.pdf

 

 

Nationellt vårdprogram för PROSTATACANCER


Det finns ett nationellt vårdprogram för prostatacancer som utgör ett ramverk får att göra vården så bra som möjligt för den enskilde individen. Ofta måste varje bedömning göras individuellt och behandling anpassas för varje patient. Här finns dock mycket kunskap samlad.

Till vårdprogrammet

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram-prostatacancer/

Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet: http://www.prostatacancerforbundet.se/


Prostatacancerföreningen i Värmland:

http://www.prostatacancerforbundet.se/varmland