Om oss

om oss

På Värmlands Urologiska arbetar Mauritz Waldén, Katarina Waldén, Ann Olsson och Inger Andersson.

Katarina Waldén


Leg. sjuksköterska

Påbyggnadsutbildning inom medicinsk och kirurgisk sjukvård.

Påbyggnadsutbildning inom anestesisjukvård

Upprepade vidareutbildningar inom Urologisk sjukvård

Vidareutbildning inom handledningsfunktionen i den kliniska utbildningen.


Erfarenhet:

Anställd som sjuksköterska i Landstinget i Värmland från juni 1981 fram till maj 2017.

Sedan 2004 verksam inom Mauritz Waldén Läkarpraktik, numera Värmlands Urologiska som urologsjuksköterska.

Mauritz Waldén


Leg. läkare, Med. Dr. med specialistkompetens inom:

Urologisk kirurgi och allmän kirurgi

Med dr sedan 1997

Fellow of European Board of Urology


Erfarenhet:

Efter genomgångna specialistutbildningar vid Centralsjukhuset i Karlstad genomgick han en vidgad utbildning och doktorsavhandlingsarbete på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, vilket ledde fram till en disputation 1997.

Sedan 1994 knuten till Landstinget i Värmland där han byggt upp prostatacancerverksamheten med framför allt titthålsoperationer och sedan 2012  även robotoperationer vid prostatacancer.

Sedan juni 2017 opererande konsult för Robotoperationer vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Mauritz har drivit frågor om att sprida information om PSA och tidig diagnostik av prostatacancer och många år med forskning kring upptäckt och behandling av lymfkörtelspridd prostatacancer.

Driver sedan 2003 en privat mottagning för framför allt försäkringspatienter.

Ann Olsson


Vårdadministratör.

Sköter journalhantering och kundreskontra.


Inger Andersson


Leg. Sjuksköterska

Leg sjuksköterska 1978

Specialistutbildning anestesi (1980)

Specialistutbildning operation (1981).


Erfarenhet:

Inger har lång erfarenhet som anestesi- och operationssjuksköterska och tjänstgör på Klarälvskliniken, Centralsjukhuset och på sjukhus i Norge.